Soner KOŞAN

Yazar – Danışman

Belki mutluluğun resmini çizemiyoruz ama sürdürülebilir mutluluk projeleri üretmeye ve inovatif danışmanlığa devam ediyoruz.

Lisans: 1998-2004 S. Pedagoji bölümü Bremen Üniversitesi/ ALMANYA,

Diploma Tezi: Türkiye ve Almanya’daki Sokak Çocuklarının Yaşam Statüleri ve sosyal entegrasyon.

 • Doktora:2017-Dortmund Teknik Üniversitesi Pedagoji /Rehabilitasyon Fakültesi/Çocukların duygusal- davranışsal gelişimi ve Rehabilitasyon Bölümünde “Çocukların gelişiminde ebeveynlerin davranışları, yaklaşımları ve psikolojik gelişmeler üzerine. (Travmaların bizlerin ve çocuklarımızın üzerindeki etkileri) (Halen sürmekte)
 • Öğretim Görevlisi olarak Dortmund Teknik Üniversitesi Pedagoji / Rehabilitasyon Fakültesinde “Aile danışmanlığı – teorik kavramlar ve farklı bağlamlarda pratik uygulama” 2021-
 • Recklinghausen Psikolojik Danışmanlık Merkezinde 1.000 saatlik aile, evlilik ve çocuk terapi ve danışmanlık eğitimi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi 450 saat Aile Danışmanlığı Eğitimi
 • BETED Aile Danışmanlarına, Psikologlara yönelik yapılan üniversite onaylı Aile Danışmanlık eğitimlerin verilmesi (Eğitim kadrosunda)
 • Omni temel ve ileri Hipnoz Eğitimi
 • ADED (Aile Danışmanlık Eğitim Terapileri Derneği) kurucusu ve Başkanı
 • IFZ Frankfurt Aile Merkezinde kronik psikotik hastaların rehabilitasyonu alanında gözlem katılım çalışması projesinde uzman ve danışman olarak çalışma
 • Bahçelievler Toplum Psikiyatrisi Projesinde Uzman olarak çalışma
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Psikotik Hastaların rehabilitasyonunda 1,5 yıl çalışma
 • İFTA International Family Therapy Association (Uluslararası Aile Terapileri Derneği) üyesi
 • XV- XVI Ulusal psikiyatri kongresinde “psikotik hastalar projesi” sunumu
 • Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumlarda poster, sunum çalışmaları (AETD IV Ulusal aile kongresi,  7. Ulusal sokak çocukları kongresinde” sokak çocuklarını topluma kazandırma ve aile terapisi projesi” sunum
 • Healty Progress Foundation The Netherlands 64 Saatlik çalışma…
 • Devam eden birçok sosyal sorumluluk projesinin yöneticiliği. “Bilinçli Ebeveynler Okulu”
 • 2009-2016 S Konsept Danışmanlık, Koordinatör, Eğitim uzmanı
 • Uluslararası Bağımsız Gazeteciler Birliği üyesi olarak sosyal ve toplumsal olgulara yönelik birçok makalesi ulusal basında yayınlandı.

Eğitim ve Danışmanlık Merkezinin 5 Hizmet Alanı:

 1. Personel Eğitimleri: (24 farklı eğitim çalışmasını kapsamaktadır. Tüm eğitimler role-playing ve psikodrama teknikleri ile yazılmış, kurgulanmış ve şirketlere entegre edilmiştir.)
 2. Şirket için Anket ve analiz çalışmaları: Assessment Center ve Trust Index çalışmaları (Üst yönetim ve şirket içi tüm kademelerin uyumlu çalışması için gerekli olan analizler)
 3. Sosyal Sorumluluk Projelerin üretimi & yönetimi: Proje yönetimi (Kurumların isteğine, müşteri ve bayi portföyüne göre eğitim ve sosyal projeler üreterek müşteri ve bayi aidiyet olgusunu geliştirmeyi sağlamıştır.

Soner Koşan ilgili çalışmalarda yönetici/eğitim yazarı/uygulayıcı olarak yer almıştır.)

“Tüm bu çalışmaların kökeninde insan davranışını analiz etmek ve sosyal ve üretim alanına entegre etmek var.”

Projelerimiz

1. Doğru bildiğimiz çocuk gelişimi, aile iletişimi üzerine gerçek vaka analizli interaktif özel seminer çalışması:

Bilinçli Ebeveynler Okulu Projesi ile 4 yılda 200 farklı okul ve birçok Kurum ve Kuruluşta 0-15 yaşında çocukları olan 15.000’den fazla ebeveyne ulaştık. Bilinçli Ebeveynler Okulu projesinin temel amaçlarından biri çalışan, çalışmayan ebeveyn/ebeveyn adaylarının, ailesi-çocukları ile olan iletişimini güçlendirerek aile içindeki iletişimlerini ve işyerindeki performanslarını daha yukarı çıkartarak aidiyet duygusunu büyütmektir.

2. I Love my JOB My Company loves me: “Şirketim Beni Seviyor – Ben Şirketimi Seviyorum” Projesi: İş ve Yaşam Kalitesini Dönüştürmek

• World Therapy Center olarak, bireyin iş ve özel yaşamının bütünlüğüne odaklanıyoruz.
• Çalışanların kurumlarıyla ve sosyal çevreleriyle geliştirdikleri ilişkiler, performansları üzerinde belirleyici etkiye sahip.
• Profesyonel destek, bu bağları güçlendirir ve çalışanların işe olan bağlılıklarını artırır.

 

Proje Vizyonu:

• Çalışanların motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmak.
• Psikolojik dayanıklılığı ve iş yerindeki stresle başa çıkma yeteneğini güçlendirmek.
• Çalışanların kurumlarına karşı aidiyet ve değer duygularını pekiştirmek.

Projenin Faydaları:

1. Sağlıklı İlişkiler:
• İş ve aile hayatı arasında dengeli bir ilişki kurulmasına destek.
• Sosyal ve profesyonel çevrelerle sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi.
2. Artan Motivasyon ve Bağlılık:
• Çalışanların motivasyonunun ve kuruma olan bağlılığının artırılması.
• İş tatmini ve verimlilikte gözle görülür artış.
3. Çalışan Refahı:
• Kişisel gelişim ve psikolojik destekle çalışanların genel refahının artırılması.
• İş yerinde daha mutlu ve sağlıklı bir ortam yaratılması.

Projenin İçeriği:

(Her çalışan için ilk 30 dakikalık seans ücretsiz.)
• 100’den fazla 5 ana dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça) online ve yüz yüze terapi sunan uluslararası deneyimli psikoterapistler, danışmanlar
• Sabit ve uygun seans ücretleri.
• ADED (Aile Danışmanlık Terapi Eğitim Derneği) ile iş birliği.
• Gün içerisinde herkesin katılacağı 1 saatlik “Bilinçli Ebeveyneler” ve “Kişisel Gelişim” seminerleri

Neden Katılmalısınız?

• Çalışanlarınıza değer veren bir kurum imajını güçlendirmek için
• İş yerinde daha sağlıklı, mutlu ve üretken bir çalışma ortamına destek verebilmek için
• Çalışanlarınızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine yatırım yaparak uzun vadeli başarıyı desteklemek için.
Detaylı bilgi için: www.worldtherapycenter.com

ÖZEL İLGİ ALANLARI ve FAALİYETLER

 • Tiyatro senaristliği ve oyunculuğu
 • Saz/Gitar/Ritim çalışması
 • Düzenli sosyolojik analiz toplantıları
 • Akrilik resim çalışması
 • Antropoloji alanında araştırmalar
 • Yurt dışı ve yurt içi aylık eğitim çalışmaları

TOPLUMSAL KATILIM PLATFORMLARI VE PROJELER

 • ADED (Aile Danışmanlık Eğitim Terapi Derneği Kurucu Başkanı)
 • YAPDER (Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi
 • Organizasyonlar IFTA üyesi, IFJ üyesi
 • Sponsorluklar Bilinçli Ebeveynler Okulu, Kızlar Okusun

SONER KOŞAN’IN KİTAPLARI

  • Düşününce Seni – Esen Kitap (Roman)
  • Kırmızı Anahtar – Alfa Kitap (Kişisel ve Toplumsal Gelişim Kitabı)