Kurumlara ve Şirketlere Yönelik

Kurum yöneticileriyle görüşülüp  eğitim ihtiyaç analizi değerlendirilmesi yapılarak kurumun ihtiyaçları değerlendirilir. Bu değerlendirme raporlanarak yönetime sunulur. Eğitim İhtiyaçları belirlendikten sonra kurumun  beklentilerine ve eğitim alan personelin ihtiyaçlarına göre tüm eğitimler tasarlanıp dizayn edilerek tek tip eğitimler veya proje olarak uygulanır.

Çözümlermiz:

 • 360 Performans analiz çalışmaları
 • Çalışan Senatosu (Üretim odaklı fabriklara özgü personel eğitim ve yönetim modeli)
 • Aidiyet ve Güven index çalışması
 • Liderlik yaklaşımları ve yeni nesil yöneticlik
 • Bireysel Koçluk ve Mentörlük
 • İnovasyon stratejisi oluşturma
 • İletşim (Algılama ve anlama)

Personel Eğitimlerimiz 2 farklı formatta kurumlarımıza sunmaktayız.

I. Eğitim ihtiyaç analizi yapılmış Spesifik eğitimlerin kurumlara entegre edilmesi.

II. Proje odaklı çalışma “Şirketim Beni Seviyor – Bne Şirketimi Seviyorum Projesi”

 

Şirketim Beni Seviyor Projesi

 • Daha az eğitim süresi daha çok farkındalık
 • Daha az eğitim bütçesi daha çok içselleştirme
 • Gerçek İhtiyaç analizi ve gerçek başarı hikâyeleri

Şirketim beni seviyor projesi personel eğitimlerine yeni bir bakış açısı getirerek sürdürebilir personel eğitimleriyle personelin tekrar tekrar aynı eğitimleri almamasını sağlayarak şirketlerin eğitim bütçelerini minimalize etmektedir.

İK (İnsan kaynakları) Eğitim departmanları, Şirketim Beni Seviyor projesiyle   sürdürebilir personel eğitimlerine kavuşuyor. “Mutlu çalışan, verimli çalışır mottomuzla yöneticilerimize zirve toplantılarımızla tam gün yerine yarım gün eğitimleri vermekteyiz.

Çalışanlarının aidiyet duygusunu yükseltmeyi, güven indeksini geliştirmeyi amaçlayan multi disipliner bir çalışma.

Şirketim beni Seviyor Projesinin 6 önemli modülü:

 1. İyi ki Varız, İyi ki Beraberiz Modülü
 2. Şirketim & Ben &Ailem (Büyük Ailem) Modülü
 3. Benim Hikayem (Birlikten Hikaye Doğar) Modülü
 4. Benim Sosyal Medyam (Daha Hızlı, Kolay İletişim) Modülü
 5. Çalışan Senatosu (Yönetim & Çalışan Birlikteliği) Modülü
 6. Biz bir bütünün parçalarıyız) (Sosyal sorumluluk projelerinde BİZ, Modülü

Şirketim beni Seviyor Projesiyle: Çalışanın Aidiyet Duygusunu, Değerlilik Olgusunu, Mesleki Becerilerin Geliştirilmesini ve Başarı Hikayelerinin yaygınlaştırmasını, Kurum İçi İletişimin çözümsel olmasını, yönetimle iletişimin güçlendirilmesini ve çalışanların sosyal sorumluluk bilinçlerinin geliştirilmesini amaçlayan ve bu doğrultuda anket – eğitim – analiz – zirve toplantıları ve organizasyonlar yapan güçlü bir kurumsal kültür değişim programıdır.

Liderlik ve yöneticilik eğitimlerin bireysel ve grup çalışmalar dahilinde çalışma yaşamına entegrasyonu. Değişimin başarılı olabilmesi için kişinin yaşam alanlarının da bu değişime entegre olması gerektiğine inanıyoruz. Proje kapsamında öne çıkan aşağıdaki Eğitim ve Danışmanlık başlıkların, çalışanın:

Motivasyonunu,
Yaratıcılığını,
Güvenini,
Performansını,
Kariyer Planlarını,
Aidiyet Duygusunu kapsayan ŞİRKETİM BENİ SEVİYOR PROJESİNİ geliştirdik.

Mutlu çalışan Verimli çalışır.

Şirketim Beni Seviyor projesi çatısı altında, sürdürülebilir başarıya ulaşmak için AİDİYET, GÜVEN, PERFORMANS, İLETİŞİM konularına odaklanan eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütülmektedir.