image

UYGULAMA

Çalışanın, Kurumun, DEĞER olgusunu AR & GE çalışmaları ile fark ediyoruz.  Frak edilen tüm olguları kurumun ve çalışanların; kurumsal, kişisel, markasal, mesleki beklenti ve hassasiyetleriyle zamanın bize sunduğu yapay zekâ dahil tüm yenilikler yazılımlar ile TASARLIYORUZ.  Tasarlanan tüm eğitim ve danışmanlıkları kurumun - kişinin süreç analizi ile bütünleştirip hedef ve hayalleriyle yaratıcı bir şekilde DİZAYN ediyoruz. Kurumun ve kişinin damak tadı ve sağlığına uygun Dizayn edilen eğitim ve Danışmanlığı analizler, anketler, hikâyeler, psikodrama yöntemi ile oluşturulan anlatım şekilleriyle bizden KÜLTÜR DEĞİŞİMİ isteyen kişi ve kurumlara UYGULUYORUZ.

Eğitim ve Danışmanlığın uygulanması; şimdiye kadar nakış işlediğimiz tüm yapıların kurum ve kişiye entegre edilmesidir. 

Kurum veya kişinin üretim odaklı, zamanı yakalayan, kendi iç dinamiklerinde barışık ve yarınlara daha mutlu bakabilmek için bizden talep ettiği ve kendisinin ihtiyacı olan yapıyı bugününe ve yarınına beraberce entegre etme yolculuğu olarak adlandırıyoruz.  Bu süreci bire Executive Coach – Zirve Toplantıları -  Eğitim sonrası  Sosyal Medyam – Sosyal Sorumluluk projelerimizle  organize ediyoruz.

Değerli kurum yöneticileri ve kişisel gelişimine değer veren  katılımcılar: Sizi algılıyor ve sizin için en yetenekli danışmanlarımızla beraber sürdürebilir Projeler üretmeye devam ediyoruz.